Právní předpisy

Prostudujte si právní předpisy – zákon č. 257/2016 Sb. nabyl účinnosti v prosinci 2016. Připravte se včas na nové požadavky pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebních úvěrů, získejte certifikaci a zachovejte tak kontinuitu ve vašem podnikání.

Odborná způsobilost

Mezi základní podmínky získání licence ČNB k činnosti poskytovatele či zprostředkovatele nebankovního spotřebitelského úvěru patří odborná způsobilost. Jsme akreditovanou osobou ČNB pro zajištění zkoušek.

Pomůžeme vám

Pomůžeme vám se získáním registrace ČNB k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Nabízíme konzultace, odborné poradenství, e-learning na našem webu, školení i akreditované zkoušky.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Nový zákon ČR ze dne 14. července 2016, z. č. 257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru, přináší velké změny v oblasti spotřebitelského úvěru tím, že specifikuje jasná pravidla, kdo a za jakých podmínek může úvěr poskytnout, či zprostředkovat.

Zákon především nově zavádí pro poskytovatele povinnost získat pro poskytování spotřebitelského úvěru u ČNB (Česká národní banka) oprávnění. Vedle licence čnb na poskytování spotřebitelských úvěrů přibude také registr, v němž budou všichni poskytovatelé i zprostředkovatelé vedeni. Registr bude elektronicky přístupný, takže spotřebitel se bude moci předem podívat, jestli firma, která mu úvěr nabízí, má příslušné oprávnění, či nikoli.

V návaznosti na účinnost výše uvedeného zákona (od 1.12.2016 !) o spotřebitelských úvěrech je povinen každý poskytovatel i zprostředkovatel do 3 měsíců splnit požadavky zákona a zažádat o oprávnění (licenci) u ČNB.

V budoucnu budou muset splnit odbornou způsobilost všechny osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr, včetně jejich příslušných pracovníků.

Kdo může poskytovat spotřebitelský úvěr?

Poskytovat spotřebitelský úvěr ve smyslu nového zákona bude oprávněn pouze zákonem specifikovaný okruh osob, mezi něž patří (za podmínek stanovených tímto zákonem):

  • nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, které jí udělila ČNB.

Zákon stanoví celou řadu podmínek udělení oprávnění, mezi něž patří také odborná způsobilost.

Kdo může zprostředkovávat spotřebitelský úvěr?

Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr ve smyslu nového zákona bude oprávněn pouze zákonem specifikovaný okruh osob, mezi něž patří:

  • samostatný zprostředkovatel
  • vázaný zástupce
  • zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
  • zahraniční zprostředkovatel

Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru je osoba, která je oprávněna zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, které jí udělila ČNB.

Oprávnění k poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů získá dle zákona č. 257/2016 Sb. ten, kdo bude odborně způsobilý na základě registrace a licence od ČNB.

page1_img1

page1_img2

page1_img1

Pomůžeme vám získat licenci ČNB

Pomáháme firmám s certifikací kvality managementu, ekologie i bezpečnosti. Rádi pomůžeme i vám a to s veškerým poradenstvím kolem nového zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Poskytneme Vám odborné poradenství, školení celé problematiky, přípravíme vás na zkoušky odborné způsobilosti pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů nakonec je u nás můžete i složit.

Od prosince 2016 nabízíme kompletní servis v oblasti Zákona o spotřebitelském úvěru – od konzultací přes školení až po samotnou certifikaci. Neváhejte a využijte odborné konzultace online nebo přímo v sídle naší společnosti. Vyzkoušejte také bezplatný e-learning a testy nanečisto na našem webu.