Ochrana osobních údajů

Obecné informace

Tento web je provozuje společnost EURO CERT CZ, a.s. se sídlem Lidická 531, 252 63 Roztoky u Prahy – certifikační orgán se zaměřením na školení, certifikace a akreditace.

Práva na data získaná od návštěvníků webu

Naši zákazníci mají právo nahlédnout do dat, která získáváme pomocí kontaktních formulářů na webu. Poskytnutím jakýchkoliv osobních údajů přes rozhraní těchto stránek poskytujete provozovateli webu právo na zpracování těchto dat ve smyslu jejich uložení, archivace, využití ke zpětnému kontaktování a v marketingových akcí provozovatele.

Provozovatel se naopak zavazuje nepředávat Vaše osobní a jiná data třetím stranám.

Cookies

V rámci prohlížení tohoto webu souhlasíte předem s ukládáním cookies souvisejících s relací Vaší návštěvy webu. Jde především o technické informace, které slouží k provozu webu samotného a udržení kontextu prohlížení webu. Mimo to jsou pak použity i některé cookies třetích stran, jako např. Google (pro potřeby webové analytiky a vyhodnocování úspěšnosti webu).