Pomůžeme vámŠkoleníCertifikacePrávní služby

Pomůžeme vám

Uvažujete o možnosti získat oprávnění, ať už k činnosti nebankovního poskytovatele, či zprostředkovatele nebankovních půjček podle nového zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru?

Připravili jsme pro vás celou řadu možností. Od úvodní konzultace až po vypracování žádosti o licenci ČNB pro poskytování / zprostředkování spotřebitelských úvěrů a nebo vyřízení celého projektu za vás.

Realizujeme:

 1. Konzultace
 2. Školení
 3. Poradenství
 4. Certifikace
 5. Právní služby
 6. Odborné zkoušky

Školení

Školení o změnách požadavků na registraci a odbornou způsobilost nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

 • Školení jako příprava k odborné zkoušce (registrace u ČNB).
 • Výpis prvního nejbližšího termínu.
 • Školení se koná v našem školícím středisku.

Termíny školení ke zkouškám odborné způsobilosti podle zákona o spotřebitelském úvěru: viz. http://www.eurocert.cz/zsu/priprava

Pokud chcete být informováni o nejbližších termínech školení, zadejte svůj email prosím níže. Detailněji popisujeme možnosti školení poskytovatelů a zprostředkovatelů nebankovních půjček na samostatné stránce.

Buďte napřed. Buďte připraveni – získejte informační náskok. Získejte aktuální termíny školení ještě dnes.

Školící místnost střediska EURO CERT CZ

Certifikace SMK, ISMS, případně další

Zákon stanoví mj. požadavky na výkon činnosti pro získání oprávnění k poskytování či zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů.

Jaké jsou požadavky na výkon činnosti?

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje:

 • přiměřené postupy a pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • tyto postupy a pravidla zahrnují:
  • řádné administrativní a účetní postupy;
  • pravidla odměňování pracovníků (tato pravidla nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona);
  • pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele;
  • pravidla a postupy pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení;
  • pravidla dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  • průběžnou kontrolu dodržování povinností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru plynoucích z tohoto zákona a jiných právních předpisů;
  • pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů;
  • pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení;
  • pravidla pro vymáhání pohledávek;
  • pravidla vnitřní a vnější komunikace;
  • kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací;
  • pravidla kontroly činnosti osob, jejichž prostřednictvím nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru poskytuje spotřebitelský úvěr;
 • nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost zavedených postupů a pravidel.

Systém managementu kvality

Nevíte, jak vytvořit, zavést a udržovat výše uvedené postupy a pravidla?

Vhodným nástrojem je implementace a certifikace standardů managementu kvality.

Systém managementu bezpečnosti informací

Nevíte, jak vytvořit, zavést a udržovat výše uvedené postupy a pravidla zejména s ohledem na kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací?

Vhodným nástrojem je implementace a certifikace standardů managementu bezpečnosti informací.

Právní služby

Součástí našich služeb jsou dále i poskytované právní služby, které lze rozdělit do několika níže uvedených ucelených bloků:

Konzultace

Předmětem konzultace o problematice poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru dle ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je seznámení klienta se změnami v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru, a to:

 • pro obchodní společnosti poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelské úvěry v souladu s ustanoveními zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, které musejí upravit procesy a fungování obchodní společnosti v souladu s platnou legislativou („Fungující společnosti“).
 • pro nově zakládané obchodní společnosti, jejichž obchodní činnost bude vykonávána v souladu s ustanoveními zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru („Nové společnosti“).

Právní poradenství

Naše společnost klientům poskytuje právní poradenství, jehož předmětem je návrh postupu pro harmonizaci struktury obchodní společnosti a vnitřních předpisů obchodní společnosti ve smyslu ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Příprava dokumentace

Po konzultaci a právním poradenství, kdy bude s klientem dohodnut další postup pro harmonizaci struktury obchodní společnosti, vnitřních předpisů a mechanismů obchodní společnosti ve smyslu ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, naše společnost zajistí vypracování veškeré dokumentace, tak aby vyhovovala ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Podání žádosti na ČNB

Po přípravě dokumentace dle předchozího kroku nabízí naše společnost možnost podání žádosti ČNB k poskytování / zprostředkování spotřebitelských úvěrů jménem klienta.

Právní servis

Naše společnost svým klientům dále nabízí služby tzv. právního servisu, tedy konzultace a poradenství v záležitostech týkajících se podání žádosti na ČNB a všech záležitostí s ní souvisejících.

To mě zajímá, chci více informací

1

Zavolejte nám

Zavolejte nám na č. 234 222 111 a domluvíme si schůzku.

2

Napište nám

Pokud Vám více vyhovuje neverbální komunikace, napište nám jednoduše email .