Úvodní informaceKategorie zkoušekPravidla a průběh zkouškyPříprava na zkouškuTermíny zkoušekCeníkDokumenty ke stažení

Úvodní informace

Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru (ZSU), se vztahuje na osoby, které poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelský úvěr. ZSU vstoupil v platnost k 1. 12. 2016. Poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr lze ve smyslu uvedeného Zákona pouze za předpokladu prokázání odborné způsobilosti.

Chcete poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr?

Předpokladem je úspěšné absolvování zkoušky u akreditované osoby. Zkušební a certifikační společnost EURO CERT CZ., a.s., pro vás jako akreditovaná osoba tyto zkoušky provádí.

Zkouška je určena:

 • pro osoby poskytující nebo zprostředkující spotřebitelský úvěr
 • pro prokázání odborné způsobilosti

Kategorie zkoušek

Zákon určuje následující kategorie odborné zkoušky:

 1. Úvěr jiný než na bydlení (tato kategorie zahrnuje i kategorii „Vázaný spotřebitelský úvěr“)
 2. Úvěr na bydlení
 3. Vázaný spotřebitelský úvěr
 4. Souhrnná zkouška ze všech kategorií

Zkoušky odborné způsobilosti provádíme podle námi zpracovaného Zkouškového řádu, schváleného ČNB.

Popis počtu otázek a případových studií, čas a vyhodnocení:

Typ zkoušky Trvání zkoušky

(minut)

Počet zkouškových otázek v rámci testu pro přezkoušení odborných znalostí podle zvolené skupiny odbornosti Počet případových studií v rámci testu pro přezkoušení odborných dovedností podle zvolené skupiny odbornosti
Zkouška pro poskytování nebo zprostředkování SU jiného než na bydlení 120 60 2 (v každé z nich 5 zkouškových otázek)
Zkouška pro poskytování nebo zprostředkování SU na bydlení 120 60 2 (v každé z nich 5 zkouškových otázek)
Zkouška pro poskytování nebo zprostředkování vázaného SU 90 32 2 (v každé z nich 5 zkouškových otázek)
Zkouška pro poskytování nebo zprostředkování SU jiného než na bydlení a SU na bydlení 180 92 3 (v každé z nich 5 zkouškových otázek)

Hodnocení zkoušky probíhá formou vyhodnocení správnosti testu komisí.

Za každou správně zodpovězenou otázku, která má jednu správnou variantu odpovědi, získá uchazeč 1 bod.

Za každou správně zodpovězenou otázku, která má jednu nebo více správných variant odpovědí, získá uchazeč 2 body.

K úspěšnému splnění zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň:

 1. Tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek;
 2. Tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí;
 3. Tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností.

Potřebný rozsah odborných znalostí a odborných dovedností k úspěšnému splnění zkoušky:

Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení:

 1. odborné minimum o finančním trhu
 2. struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 3. regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 4. úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 5. doplňkové služby související se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení,
 6. zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

Spotřebitelský úvěr na bydlení zahrnují:

 1. odborné minimum o finančním trhu
 2. strukturu, subjekty a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení
 3. regulaci trhu spotřebitelského úvěru na bydlení
 4. úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru na bydlení
 5. doplňkové služby související se spotřebitelským úvěrem na bydlení
 6. zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 7. zásady postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých
 8. trh nemovitých věcí
 9. uspořádání a fungování katastru nemovitostí

Vázaný spotřebitelský úvěr:

 1. odborné minimum o finančním trhu
 2. strukturu, subjekty a fungování trhu vázaného spotřebitelského úvěru
 3. regulaci trhu vázaného spotřebitelského úvěru
 4. úvěrování a produkty vázaného spotřebitelského úvěru
 5. doplňkové služby související s vázaným spotřebitelským úvěrem
 6. zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

Pravidla a průběh zkoušky

Zkouška ve Zkušebním středisku společnosti EURO CERT CZ, a.s., je písemná. Nově je možné absolovovat zkoušky nejen v našem středisku (Roztoky), ale i na dalších místech republiky (pravidelně v Praze, Brně, Ostravě, ale i Liberci, Českých Budějovicích nebo ve Zlíně).

Řádný průběh odborné zkoušky zajišťuje Zkušební komise.

Před zahájením vlastní zkoušky předseda zkušební komise zajistí řádnou identifikaci zkoušeného (platným občanským průkazem, cestovním pasem či jiným osobním dokladem).

Následuje zahájení zkoušky a seznámení uchazečů s průběhem. Uchazeči si vylosují příslušnou sadu otázek – zkouškový test.

Odborné zkoušky se pořádají podle znění aktuálního souboru otázek sestavených ČNB.

Hodnocení zkoušky probíhá formou vyhodnocení správnosti testu komisí, a to ve lhůtě do 24 hod od absolvování zkoušky.

Osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, vydáme Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které platí neomezenou dobu.

Příprava na zkoušku

Potřebujete úspěšně složit zkoušku z odborné způsobilosti podle zákona 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru?

Uvažujete o možnosti získat oprávnění, ať už k činnosti nebankovního poskytovatele, či zprostředkovatele spotřebitelského úvěru?

Připravili jsme pro vás celou řadu možností, jak se na zkoušky připravit.

E-learning

Nabízíme bezplatně možnost přípravy prostřednictvím e-learningu včetně testů nanečisto. Můžete tak projít jednotlivá témata formou prezentace a současně si vyzkoušet svoje znalosti ve zkušebních testech tak, jak budou zkušební otázky následně předkládány u zkoušky.

VÍCE INFORMACÍ ZDE http://www.eurocert.cz/zsu/elearning/index

E - learning pro zprostředkovatele spotřebitelských půjček
Správné odpovědi si můžete vždy rozmyslet než si necháte napovědět od e-learningového průvodce.

Test nanečisto

Nabízíme bezplatně (stačí registrace na našem webu) možnost vyzkoušet si plnohodnotný test nanečisto. Ověřte si, zda jste již připraveni na složení zkoušek ČNB pro poskytování / zprostředkování spotřebitelských úvěrů.

VÍCE INFORMACÍ ZDE http://www.eurocert.cz/zsu/test/index

Test nanečisto - zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Prezenční školení

Aktuálně jsou otevřená školení pro veřejnost v termínech 16.10. a 6.11..

VÍCE INFORMACÍ ZDE http://www.eurocert.cz/zsu/priprava

Chcete-li býti nformováni o dalších termínech nejbližších otevřených školení, zadejte prosím svůj email.

Buďte napřed. Buďte připraveni – získejte informační náskok. Získejte aktuální termíny školení ještě dnes.

Školící místnost střediska EURO CERT CZ

Studijní materiál:

Součástí prezenčního školení je studijní materiál zpracovaný odborníky na ZSU. Cena studijního materiálu je součástí poplatku za školení.

Prezenční školení nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů

Termíny zkoušek

NEJBLIŽŠÍ OTEVŘENÝ TERMÍN ZKOUŠEK: 29.10. Roztoky u Prahy

Zkoušky je možné absolvovat v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, Hradci Králové a Českých Budějovicích. Termíny a bližší informace se dozvíte na stránkách EURO CERT CZ kliknutím na odkaz níže.

VÍCE INFORMACE ZDE http://www.eurocert.cz/zsu/terminy

Pokud chcete být informování a nejbližších termínech zkoušek, zadejte prosím svůj email.

Buďte napřed. Buďte připraveni – získejte informační náskok. Získejte aktuální termíny zkoušek ještě dnes.

Ceník

Ceny zkoušek:

Uhrazení nákladů spojených s provedením zkoušky se provádí na základě zálohové faktury.

Výše poplatku spojeného se složením zkoušky:

 • 1.200,- Kč – Zkouška pro poskytování nebo zprostředkování vázaného SU
 • 1.300,- Kč – Zkouška pro poskytování nebo zprostředkování SU na bydlení, Zkouška pro poskytování nebo zprostředkování SU jiného než na bydlení
 • 1.400,- Kč – Zkouška pro poskytování nebo zprostředkování SU jiného než na bydlení a SU na bydlení
 • Opravná zkouška (všechny typy) – 80% uvedené ceny příslušné zkoušky.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Množstevní slevy

počet zkoušek výše slevy
<10 0
11 – 50 10%
51 – 100 20%
101 – 500 30%
501 – 1000 40%
>1000 50%

Náklady spojené s provedením zkoušky uhradí uchazeč o vykonání zkoušky nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky. Náklady může uchazeč na základě předchozí dohody uhradit též v den konání zkoušky před jejím zahájením v prostorách Zkušebního střediska. Pokud úhrada nákladů za zkoušku nebude provedena v požadovaném termínu, nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn.

Ceny školení:

E-learning: zdarma

Test nanečisto: zdarma

Prezenční školení „na míru“: na základě individuálně zpracované cenové nabídky.

Prezenční školení „otevřené“ proběhlo 19.9. a další jsou plánována na 16.10. a 6.11. – Více informací najdete na webu EURO CERT CZ, a.s.

To mě zajímá, chci více informací

1

Zavolejte nám

Zavolejte nám na č. 234 222 111 a domluvíme si schůzku.

2

Napište nám

Pokud Vám více vyhovuje neverbální komunikace, napište nám jednoduše email.